Dierenkliniek Berg&Bos
Tele-Immobilisatie
tel: 06-10428123

Tele-immobilisatie, het verdoven op afstand van wilde dieren, is een bijzondere vaardigheid die door weinig dierenartsen wordt beoefend. Voor hen die werken in dierentuinen of betrokken zijn bij natuurbeschermingsprojecten is het onderdeel van hun dagelijks werk. Ook voor practici en handhavers van de openbare orde is het van belang om met de blaaspijp (soms op CO2) of een verdovingsgeweer om te kunnen gaan.Dierenartsen voor exoten en wildlife) geven op vrijdag 11 oktober 2024 weer twee workshops Tele-immobilisatie.

Doel van deze workshops is om dierenartsen, paraveterinairen, studenten en professionals het gebruik van blaaspijp en verdovingsgeweer bij te brengen. Hierbij komen de theorie en praktische aspecten van tele-immobilisatie, farmacologie van de belangrijkste narcosemiddelen, veiligheid, training en het hanteren van verschillende verdovingswapens, uitgebreid aan de orde. Ook zal er rond praktijksituaties een verdovingstabel voor veel voorkomende diersoorten worden besproken. Er worden twee verschillende workshops gegeven: een workshop Basistechnieken en een workshop Tele-immobilisatie voor practici met ervaring, beiden op vrijdag 11 oktober 2024 in Hemmen (Gld).

 

Workshop Tele-immobilisatie Basistechnieken
Deze workshop is bedoeld als introductie op het uitoefenen van het vak Tele-immobilisatie. Voor dierenartsen, paraveterinairen, studenten en professionals die kennis willen maken met het vak tele-immobilisatie is dit de aangewezen workshop. De inhoud van de workshop betreft farmacologie van de verdovingsmiddelen, basistechnieken van vangstmethoden, videopresentaties van praktijk voorbeelden en het oefenen met verdovingswapens op een schietbaan.

Datum: vrijdag 11 oktober 2024 van 9.00 – 17.00 u

Locatie: in het Pakhuis
Boelenhamsestraat 7
6672 MC Hemmen

aantal deelnemers max. 18
Locatie: volgt
Prijs: € 520,- excl. BTW incl. lunch en maaltijd

Programma Basistechnieken: Klik hier

 

Workshop Tele-immobilisatie Practici
Deze workshop is bedoeld voor dierenartsen die in de praktijk werken met verdovingswapens of de workshop basistechnieken hebben gevolgd. In deze workshop komen aan bod: up-date van verdovingstechnieken en farmacologie van verdovingsmiddelen. Tele-immobilisatie technieken per diersoort:hond/kat, wallabie, ree/damhert/edelhert, rund, paard, zwijn e.a.). Management en uitvoering van tele-immobilisaties in samenwerking met brandweer en politie. Uitwisseling van praktijk ervaringen & oefenen met verschillende (eigen) verdovingswapens op een schietbaan.

Datum: vrijdag 11 oktober 2024 van 13.30 – 21.00 u

Locatie: in het Pakhuis
Boelenhamsestraat 7
6672 MC Hemmen

aantal deelnemers max. 18
Locatie: volgt
Prijs: € 520,- excl. BTW (incl. maaltijd).

Practici die zowel de basistechnieken als het programma Practici willen volgen betalen € 670,- ex.BTW).

Programma Practici: Klik hier


Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor de cursus.

 

Tele-Immobilisatie
Grebbeweg 109
3911 AV Rhenen
tel: 06-10428123
info@dierendoc.nl